1. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 13 / 15.03.2018 privind aprobarea Declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 2020,  precum şi pentru constituirea Grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA 2016-2020

2. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 22 / 27.06.2018 privind aprobarea Planului de Integritate al Autorităţii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.) pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2018-2020

3. Decizie C.E. AMRSP nr. 7 - 23.03.2022

 

Chestionar INTEGRITATE

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, implementează proiectul cu titlul: „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică“, cod SIPOCA 61. Una dintre activitățile din cadrul proiectului presupune realizarea unui studiu privind percepția publică referitoare la efectele măsurilor anticorupție la nivelul administrației publice locale.

 

Având în vedere rugămintea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației de a distribui chestionarul în rândul beneficiarilor de servicii publice ale municipalității, cu scopul de a cunoaște părerea cetățenilor cu privire la tematica vizată și ținând cont de importanța evidențierii și diseminării instrumentelor privind creșterea transparenței, eticii și integrității, vă rugăm să publicați pe website-ul instituției dumneavoastră chestionarul menționat (https://www.survio.com/survey/d/H5G9R7Q9E9Y5A7H3N) - https://mlpda.ro/pages/chestionarproiectconsolidareasistemelordeintegritate.

 

Additional information