1. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 13 / 15.03.2018 privind aprobarea Declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 2020,  precum şi pentru constituirea Grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA 2016-2020

2. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 22 / 27.06.2018 privind aprobarea Planului de Integritate al Autorităţii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.) pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2018-2020

3. Decizie C.E. AMRSP nr. 7 - 23.03.2022

4.Plan de integritate SNA 2021 - 2025

5.Declaratie SNA 2021 - 2025

Chestionare INTEGRITATE

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, implementează proiectul cu titlul: „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică“, cod SIPOCA 61. Una dintre activitățile din cadrul proiectului presupune realizarea unui studiu privind percepția publică referitoare la efectele măsurilor anticorupție la nivelul administrației publice locale.

 

Având în vedere rugămintea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației de a distribui chestionarul în rândul beneficiarilor de servicii publice ale municipalității, cu scopul de a cunoaște părerea cetățenilor cu privire la tematica vizată și ținând cont de importanța evidențierii și diseminării instrumentelor privind creșterea transparenței, eticii și integrității, vă rugăm să publicați pe website-ul instituției dumneavoastră chestionarul menționat (https://www.survio.com/survey/d/H5G9R7Q9E9Y5A7H3N) - https://mlpda.ro/pages/chestionarproiectconsolidareasistemelordeintegritate.

 

În conformitate cu HCGMB nr. 182/29.06.2021 privind aprobarea participării Municipiului București în calitate de solicitant în cadrul Acordului de parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție, structură specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România în vederea depunerii cererii de finanțare aferente proiectului  ”Consolidarea sistemului de management anticorupție”, în cadrul Apelului de proiecte CP 15/2021, cod POCA/923/2/2 pentru regiunea mai dezvoltată,

Având în vedere Activitatea 7. Realizarea unui sondaj de opinie în rândul cetățenilor și a unei cercetări sociologice în rândul personalului PMB și al instituțiilor aflate în subordonare/coordonare cu privire la fenomenul corupției în administrația publică locală derulată în cadrul proiectului Consolidarea sistemului de management anticorupție - cod SMIS 152154,

în perioada 26.09.2022 – 25.11.2022 Direcția Generală Anticorupție, în calitate de partener, în colaborare cu Primăria Municipiului București, în calitate de lider de proiect, realizează un sondaj de opinie în rândul cetățenilor cu privire la fenomenul corupției în administrația publică locală.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkGFzKIJiCYSlgD7gxf20gbnypobAaxqL5NBy90q_ctO-T_w/viewform .

Datele prelucrate sunt anonime și confidențiale și vor fi folosite strict în scop de cercetare.


 

Additional information