1. HCGMB nr. 103 / 22.02.2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE  DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI INTRETINERE A RETELEI STRADALE SI LUCRARILOR DE ARTA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

 

2. HCGMB nr. 104 / 22.02.2018 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI INTRETINERE A RETELEI STRADALE, LUCRARILOR DE ARTA AFLATE IN PATRIMONIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI INTRETINERE A RETELEI STRADALE, LUCRARILOR DE ARTA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

 

3. HCGMB nr. 529 / 23.08.2018 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL A SERVICIILOR DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI INTRETINERE A ARTERELOR DE CIRCULATIE, PODURILOR, VIADUCTELOR, PASAJELOR RUTIERE SI PIETONALE SUBTERNAE SI SUPRATERANE SI A LUCRARILOR DE ARTA DIN COMPOZITIA ACESTORA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN CATRE COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.

 

Additional information